Kontakt

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 WESOŁEJ LUDWICZKI
UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 58
15-687 BIAŁYSTOK
TEL. (85) 66 41 255
adres e-mail: ps40@um.bialystok.pl