Smerfy

Oddział IV 4,5 – latki

Godziny pracy oddziału: 6.30 – 16.30

Rok szkolny 2017/2018

Prowadzą nauczycielki:

Suska Agata Elżbieta
Gawrysiuk Paulina

Woźne:

Roszczenko Hanna